29 март 2008

Две почти еднакви корици

Две почти еднакви корици – на американското и на британското издание на романа на Питър Кери Нis Illegal Self, но две напълно различни като заряд и внушения графични решения, които трябва да въведат читателя в напрегната психологическа драма за суровото пътуване на едно дете из австралийската пустош. И ако британският вариант сякаш игнорира заглавието и съдържанието на книгата, американският дизайн използва всички ресурси на лаконичната композиция, за да предаде точното внушение. Изрязаното изображение е с голяма изразителна сила, то набляга на драматизма. От своя страна, работата с шрифта също цели да предаде атмосферата, духа на романа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар