17 април 2013

Морско


"Leaving the Sea" от Бен Маркус, на Knopf. Дизайн Peter Mendelsund

Виж още:
Огнено

01 април 2013

U2


Дизайн Lisa Marie Pompilio, издател St. Martin's Press