04 декември 2014

Дизайн на книгата


Веселина Вълканова. Дизайн на книгата. Комуникативни и композиционни парадигми на традиционните и модерните типографски стилове. София: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2014. ISBN 978-954-07-3804-8.  Редактор Гриша Атанасов, дизайн Веселина Вълканова.

Изданието е посветено на дизайна на книгата, на елементите, пространствата и принципите на композицията на най-старата медия. Акцентът е върху типографията, видяна през комплексния анализ на микро- и макротипографията, както и през начина й на употреба върху корици, разтвори, титулни страници, различни типове текстове и продукти.
Симетричните, хармонични, балансирани класически построения и конвенцията в типографията на книгата от зората на книгопечатането до наши дни, от една страна, а от друга – визуалните експерименти на модернизма и авангардните оформителски стилове от началото на ХХ век, както и търсенията на постмодерните дизайнери, деконструкцията, демонстрацията на силата на визуалната манипулация и неограничената свобода на личната интерпретация – стилове, подходи, които очертават посоки, тенденции, дават перспектива на развитие на графичния облик на книгата.


28 ноември 2014

За смисъла на мълчанието


"Когато искам да мълча" от Зорница Христова и Кирил Златков. Магично, заради страха да не скрием нещо важно в думите. "Думите ми харесват", картините ми харесват. Брилянтно, от издателство “Точица”.09 юни 2014

Трилогията Southern Reach


Трилогията на Джеф ВандерМеер "Annihilation-Authority-Acceptance", с метализираните илюстрации върху кориците на Eric Nyquist, арт директор Charlotte Strick, анимация Emily Bouman.
 

19 март 2014

Максималистично


"The Maximalist Novel", дизайн Jason Anscomb, творечски директор на Rawshock Design

04 март 2014

Зелена типография


дизайн Робин Билардело


17 февруари 2014

Малки същества


„Малки същества - детски стихотворения за възрастни” от Петя Кокудева, с прекрасните илюстрации на Ромина Беневети, "тихичко отключват селенията на въображението, а там ти ще си в свои води". От Жанет 45.
05 февруари 2014

3D корици и футляри


Триизмерен футляр за част от тиража на романа „On Such a Full Sea”, издание на Riverhead, създава въздействащ футуристичен ефект на книгата. Бялата картонена кутия е произведена чрез 3D печат от студио MakerBot и открива отчасти красивата твърда корица с ръчнорисуван шрифт. Артдиректор Helen Yentus


 


20 януари 2014

Метаморфоза


Новото издание на "Метаморфозата" на W. W. Norton с типографската композиция на британския дизайнер Jamie Keenan на корицата

Виж още:
Кафка
Метаморфози по Кафка