21 август 2013

Големите книги заслужават големи корици или Лолита, Cover Girl


Една нова книга за дизайн на книгата: „The Story of a Cover Girl. Vladimir Nabokov's Novel in Art and Design” на John Bertram и Yuri Leving - изследване на дизайна и историята на кориците на „Лолита” на Набоков, което показва десетки творчески подходи и концепции за визуализация на идеите на автора, родени от литературната дълбочина и богатството на книгата.

Дизайн Daniel Justi

06 август 2013

И всичко стана луна и други истории


Георги Господинов: "И всичко стана луна" и "И други истории" (трето издание) - дизайн Яна Левиева, от "Жанет 45"