20 януари 2014

Метаморфоза


Новото издание на "Метаморфозата" на W. W. Norton с типографската композиция на британския дизайнер Jamie Keenan на корицата

Виж още:
Кафка
Метаморфози по Кафка