01 февруари 2008

100-те най-добри шрифта на всички времена

FontShop представя „мегазвездите на типографската сцена”. С участието на международни експерти и на базата на собствени данни от продажбите и списъци на потребителите са избрани 100-те най-добри шрифта на всички времена. В журито са включени: Roger Black (Danilo Black, Inc., САЩ), Stephen Coles (Typographica, САЩ), Jan Middendorp (журналист, Германия), Veronika Elsner (Elsner + Flake, Германия), Bertram Schmidt-Friderichs (TDC, Германия), Ralf Herrmann (TypoForum, Германия), Claudia Guminski (FontShop, Германия). На първо място е Хелветика на Макс Мидингер, създаден през 1957 г. и радващ се на световно разпространение.

1. Helvetica
2. Garamond
3. Frutiger
4. Bodoni
5. Futura
6. Times
7. Akzidenz Grotesk
8. Officina
9. Gill Sans
10. Univers
11. Optima
12. Franklin Gothic
13. Bembo
14. Interstate
15. Thesis
16. Rockwell
17. Walbaum
18. Meta
19. Trinité
20. DIN
21. Matrix
22. OCR
23. Avant Garde
24. Lucida
25. Sabon
26. Zapfino
27. Letter Gothic
28. Stone
29. Arnhem
30. Minion
31. Myrad
32. Rotis
33. Eurostile
34. Scala
35. Syntax
36. Joanna
37. Fleischmann
38. Palatino
39. Baskerville
40. Fedra
41. Gotham
42. Lexicon
43. Hands
44. Metro
45. Didot
46. Formata
47. Caslon
48. Cooper Black
49. Peignot
50. Bell Gothic
51. Antique Olive
52. Wilhelm Klingspor Gotisch
53. Info
54. Dax
55. Proforma
56. Today Sans
57. Prokyon
58. Trade Gothic
59. Swift
60. Copperplate Gothic
61. Blur
62. Base
63. Bell Centennial
64. News Gothic
65. Avenir
66. Bernhard Modern
67. Amplitude
68. Trixie
69. Quadraat
70. Neutraface
71. Nobel
72. Industria
73. Bickham Script
74. Bank Gothic
75. Corporate ASE
76. Fago
77. Trajan
78. Kabel
79. House Gothic 23
80. Kosmik
81. Caecilia
82. Mrs Eaves
83. Corpid
84. Miller
85. Souvenir
86. Instant Types
87. Clarendon
88. Triplex
89. Benguiat
90. Zapf Renassance
91. Filosofia
92. Chalet
93. Quay Sans
94. Cézanne
95. Reporter
96. Legacy
97. Agenda
98. Bello
99. Dalliance
100. Mistral

http://www.100besteschriften.de/

2 коментара:

asterimbooks каза...

Подборът на тези 100-те най-добри шрифта е доста субективен. Интересно е върху какви критерии се основава — дали върху функиционалност, приложимост, четивност, естетика, пропорционалност?

Веселина Вълканова каза...

Това е подборка на FontShop на базата на собствени данни от продажбите и списъци на потребителите. Но тъй като
FontShop е престижно име в бранша, класациите й се считат за меродавни.

Публикуване на коментар