28 декември 2008

26662666 на Roberto Bolano, дизайн Charlotte Strick, издател Farrar, Straus & Giroux

Няма коментари:

Публикуване на коментар